ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรรมราช 80250

โทรศัพท์ 075-355701 , 075-355703
โทรสาร ต่อ 101
สำนักปลัด ต่อ 100
กองคลัง ต่อ 102
กองช่าง ต่อ 303
งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย 075-355706


  Email : la-ai_smile@hotmail.com
Web Site : WWW.LA-AI.GO.TH