แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประประพฤติมิชอบ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ต.ค. 2563
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 ก.ย. 2562
3 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
14 ส.ค. 2561
4 ยุทธศาสตร์ตาราง 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
14 ส.ค. 2561
5 นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย และการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในก ดาวน์โหลดเอกสาร
138
24 ก.ค. 2561
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ธ.ค. 2560
7 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 เม.ย. 2560
8 ยุทธศาสตร์ตาราง 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
12 เม.ย. 2560
9 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
128
12 เม.ย. 2560
10 ประการแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
140
31 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2