ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
79
16 ต.ค. 2560
82 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 ตุลาคม 2560
74
04 ต.ค. 2560
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 ก.ย. 2560
84 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
63
21 ส.ค. 2560
85 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
68
09 ส.ค. 2560
86 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2560
65
04 ส.ค. 2560
87 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 ก.ค. 2560
88 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
69
05 เม.ย. 2560
89 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 เม.ย. 2560
90 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
50
24 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35