ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561
79
07 ธ.ค. 2561
82 ประชาสัมพันธ์ เชิญ ชวน เที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
105
07 พ.ย. 2561
83 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 ต.ค. 2561
84 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 ต.ค. 2561
85 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
95
22 ส.ค. 2561
86 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
81
10 ส.ค. 2561
87 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
07 ส.ค. 2561
88 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
82
03 ส.ค. 2561
89 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2561
85
02 ส.ค. 2561
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38