ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
26 ธ.ค. 2560
72 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั่งที่ 1/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
45
20 ธ.ค. 2560
73 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2560
46
18 ธ.ค. 2560
74 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 ธ.ค. 2560
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่องประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 พ.ย. 2560
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
24 พ.ย. 2560
77 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 พ.ย. 2560
78 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว" ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 พ.ย. 2560
79 จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
52
13 พ.ย. 2560
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35