ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 ก.พ. 2562
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ก.พ. 2562
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
25 ก.พ. 2562
44 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
58
21 ก.พ. 2562
45 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 ก.พ. 2562
46 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
69
14 ก.พ. 2562
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ก.พ. 2562
48 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 ก.พ. 2562
49 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
64
13 ธ.ค. 2561
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
39
13 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35