ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัต อบต.ละอาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ก.พ. 2563
42 เรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
82
04 ก.พ. 2563
43 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ม.ค. 2563
44 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ธนารักษ์) นส.3ก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ม.ค. 2563
45 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ธนารักษ์) สิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ม.ค. 2563
46 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ม.ค. 2563
47 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
84
20 ธ.ค. 2562
48 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2562
83
18 ธ.ค. 2562
49 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (บางส่วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 พ.ย. 2562
50 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
80
20 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38