ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
28 มิ.ย. 2562
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
25 มิ.ย. 2562
33 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
66
10 มิ.ย. 2562
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
07 มิ.ย. 2562
35 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562
62
06 มิ.ย. 2562
36 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
60
17 พ.ค. 2562
37 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 พ.ค. 2562
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบการผลิตและบำรุงรักษากิจการประปาหมู่บ้าน ม.3 ต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 มี.ค. 2562
39 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 มี.ค. 2562
40 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35