ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 โรคชิคุนคุนยา
505
05 มิ.ย. 2552
352 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย สมัยวิสามัญที่2 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
29 เม.ย. 2552
353 ประชาสัมพันธ์โครงการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2552 ตำบลละอาย
737
27 เม.ย. 2552
354 ประกาศตำแหน่งว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
639
13 มี.ค. 2552
355 ละอายเกมส์ ครั้งที่ 13
451
04 มี.ค. 2552
356 รับโอนบุคลากร นิติกร และเจ้าหน้าที่พัสดุ
550
04 มี.ค. 2552
357 รับโอนบุคลากร นิติกร และเจ้าหน้าที่พัสดุ
508
04 มี.ค. 2552
358 แจ้งคำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
727
27 ก.พ. 2552
359 ละอายเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปี 2552
580
11 ก.พ. 2552
360 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.กับสถานีอนามัยพบประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
414
04 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38