ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
394
31 ก.ค. 2552
322 โรคชิคุนคุนยา
477
05 มิ.ย. 2552
323 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย สมัยวิสามัญที่2 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
29 เม.ย. 2552
324 ประชาสัมพันธ์โครงการเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2552 ตำบลละอาย
702
27 เม.ย. 2552
325 ประกาศตำแหน่งว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
609
13 มี.ค. 2552
326 ละอายเกมส์ ครั้งที่ 13
421
04 มี.ค. 2552
327 รับโอนบุคลากร นิติกร และเจ้าหน้าที่พัสดุ
516
04 มี.ค. 2552
328 รับโอนบุคลากร นิติกร และเจ้าหน้าที่พัสดุ
475
04 มี.ค. 2552
329 แจ้งคำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
693
27 ก.พ. 2552
330 ละอายเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปี 2552
545
11 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35