ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ขอเชิญรับฟังการประชุมมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2553
339
20 ส.ค. 2553
312 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2553 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
406
16 ส.ค. 2553
313 ประกาศมาตรฐานจริยธรรมผู้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
08 มี.ค. 2553
314 ประกาศมาตรฐานจริยธรรมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
433
08 มี.ค. 2553
315 คำสั่ง อบต.ละอาย เรื่องการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
486
27 ก.พ. 2553
316 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
30 ธ.ค. 2552
317 แผนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนของ อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
613
08 ธ.ค. 2552
318 ขั้นตอนการติดต่อขอรับการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
357
01 ต.ค. 2552
319 กระบวนการลดขั้นตอนในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
356
01 ต.ค. 2552
320 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
14 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35