ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
512
01 พ.ค. 2555
312 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
399
04 เม.ย. 2555
313 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาฯิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
409
22 มี.ค. 2555
314 รับสมัครบุคคลพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
391
19 มี.ค. 2555
315 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัยประจำปี 2555 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
347
19 มี.ค. 2555
316 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2555 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
293
19 มี.ค. 2555
317 นายทรงวุฒิ ทองรักษ์ นายกอบต.ละอาย แถลงนโยบายต่อสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
446
17 มี.ค. 2555
318 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ตำบลละอายปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
15 มี.ค. 2555
319 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 /2555
344
14 มี.ค. 2555
320 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ละอาย สมัยวิสามัญประจำปี 2555 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555
389
13 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38