ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ละอาย สมัยวิสามัญประจำปี 2555 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555
361
13 มี.ค. 2555
292 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
297
07 ก.พ. 2555
293 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
268
07 ก.พ. 2555
294 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบการบริการประชาน ดาวน์โหลดเอกสาร
238
07 ก.พ. 2555
295 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราบการเพื่อประชาชน
360
26 ธ.ค. 2554
296 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (มาตรา14) (มาตรา15)
590
01 ธ.ค. 2554
297 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554
286
19 พ.ย. 2554
298 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
304
07 พ.ย. 2554
299 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
641
27 ต.ค. 2554
300 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554
301
05 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35