ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป
323
28 พ.ย. 2555
292 ประกาศ สอบราราซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
534
21 พ.ย. 2555
293 ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย
428
12 พ.ย. 2555
294 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่องขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
607
09 พ.ย. 2555
295 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
01 ต.ค. 2555
296 แผนผังลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
316
24 ก.ย. 2555
297 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. (กรณีครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง)
474
07 ก.ย. 2555
298 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2555
412
16 ส.ค. 2555
299 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
328
06 ส.ค. 2555
300 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
430
01 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38