ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัต อบต.ละอาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
06 ก.พ. 2563
22 เรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
45
04 ก.พ. 2563
23 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
48
20 ธ.ค. 2562
24 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2562
47
18 ธ.ค. 2562
25 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
47
20 พ.ย. 2562
26 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2562
45
04 พ.ย. 2562
27 ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาสและผู้ส่งประกวดกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
24 ต.ค. 2562
28 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
46
23 ส.ค. 2562
29 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
53
09 ส.ค. 2562
30 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2562
42
05 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35