ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2563
111
02 พ.ย. 2563
22 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
104
22 ต.ค. 2563
23 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563
95
20 ต.ค. 2563
24 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ต.ค. 2563
25 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
94
09 ก.ย. 2563
26 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กันยายน 2563
85
08 ก.ย. 2563
27 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
83
21 ส.ค. 2563
28 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
96
10 ส.ค. 2563
29 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2563
111
03 ส.ค. 2563
30 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38