ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
371
22 ก.พ. 2556
282 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
349
15 ก.พ. 2556
283 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
329
05 ก.พ. 2556
284 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
352
04 ก.พ. 2556
285 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร
651
17 ม.ค. 2556
286 ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
26 ธ.ค. 2555
287 ประกาศการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
251
14 ธ.ค. 2555
288 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
336
07 ธ.ค. 2555
289 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3/2555 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ธันวาคม 2555
369
04 ธ.ค. 2555
290 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ จำนวน 1
619
28 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38