ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2555
268
03 พ.ค. 2555
282 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
487
01 พ.ค. 2555
283 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
374
04 เม.ย. 2555
284 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาฯิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
22 มี.ค. 2555
285 รับสมัครบุคคลพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
364
19 มี.ค. 2555
286 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัยประจำปี 2555 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป
320
19 มี.ค. 2555
287 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2555 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
268
19 มี.ค. 2555
288 นายทรงวุฒิ ทองรักษ์ นายกอบต.ละอาย แถลงนโยบายต่อสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
17 มี.ค. 2555
289 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ตำบลละอายปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
15 มี.ค. 2555
290 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 /2555
317
14 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35