ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
400
01 ส.ค. 2555
272 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2555
279
01 ส.ค. 2555
273 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ
394
25 มิ.ย. 2555
274 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2555 วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
297
25 มิ.ย. 2555
275 ประกาศอำเภอฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญประจำปี
424
22 มิ.ย. 2555
276 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2555
282
22 มิ.ย. 2555
277 ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
374
23 พ.ค. 2555
278 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555
375
21 พ.ค. 2555
279 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
287
21 พ.ค. 2555
280 ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555
329
03 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35