ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ จำนวน 1
587
28 พ.ย. 2555
262 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป
292
28 พ.ย. 2555
263 ประกาศ สอบราราซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
493
21 พ.ย. 2555
264 ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย
395
12 พ.ย. 2555
265 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่องขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
576
09 พ.ย. 2555
266 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
01 ต.ค. 2555
267 แผนผังลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
285
24 ก.ย. 2555
268 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. (กรณีครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง)
438
07 ก.ย. 2555
269 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2555
378
16 ส.ค. 2555
270 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
299
06 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35