ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
01 มี.ค. 2556
252 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
338
22 ก.พ. 2556
253 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
316
15 ก.พ. 2556
254 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
296
05 ก.พ. 2556
255 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
04 ก.พ. 2556
256 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร
618
17 ม.ค. 2556
257 ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
26 ธ.ค. 2555
258 ประกาศการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
216
14 ธ.ค. 2555
259 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
301
07 ธ.ค. 2555
260 เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3/2555 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ธันวาคม 2555
333
04 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35