ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 ม.ค. 2557
252 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1096
26 ธ.ค. 2556
253 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
12 ธ.ค. 2556
254 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
242
02 ธ.ค. 2556
255 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
289
29 พ.ย. 2556
256 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
27 พ.ย. 2556
257 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
269
15 พ.ย. 2556
258 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
04 พ.ย. 2556
259 แผนผังลดขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
280
03 พ.ย. 2556
260 ประกาศ อบต. ละอาย เรื่องการรับขึ้นทะเบียผู้พิการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
24 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38