ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
212
25 ก.พ. 2557
242 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
305
18 ก.พ. 2557
243 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
04 ก.พ. 2557
244 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ตำบลละอายประจำปี 2557
198
31 ม.ค. 2557
245 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
312
15 ม.ค. 2557
246 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557ฒ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
11 ม.ค. 2557
247 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
138
10 ม.ค. 2557
248 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
09 ม.ค. 2557
249 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
141
07 ม.ค. 2557
250 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
141
07 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38