ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
281
09 ส.ค. 2556
242 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับ ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
31 ก.ค. 2556
243 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2556
278
26 ก.ค. 2556
244 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ด้านอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
413
04 ก.ค. 2556
245 การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้กับพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
215
03 ก.ค. 2556
246 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
275
31 พ.ค. 2556
247 ขอเชิญรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
279
27 พ.ค. 2556
248 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2556
369
02 พ.ค. 2556
249 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
10 เม.ย. 2556
250 การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2556
347
27 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35