ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศ อบต. ละอาย เรื่องการรับขึ้นทะเบียผู้พิการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
24 ต.ค. 2556
232 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
24 ต.ค. 2556
233 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ต.ค. 2556
234 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
26 ก.ย. 2556
235 แผนผังการลดขั้นตอน ดาวน์โหลดเอกสาร
227
26 ก.ย. 2556
236 ปรกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
356
12 ก.ย. 2556
237 ขอเชิญเข้าร่วมชมการอบรมเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
390
12 ก.ย. 2556
238 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
306
10 ก.ย. 2556
239 ปรกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
21 ส.ค. 2556
240 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
307
20 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35