ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
108
07 ม.ค. 2557
222 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 ม.ค. 2557
223 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1066
26 ธ.ค. 2556
224 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
12 ธ.ค. 2556
225 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
209
02 ธ.ค. 2556
226 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
261
29 พ.ย. 2556
227 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
27 พ.ย. 2556
228 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
242
15 พ.ย. 2556
229 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
04 พ.ย. 2556
230 แผนผังลดขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
249
03 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35