ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
274
28 ก.พ. 2557
212 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
179
25 ก.พ. 2557
213 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
272
18 ก.พ. 2557
214 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
04 ก.พ. 2557
215 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ตำบลละอายประจำปี 2557
166
31 ม.ค. 2557
216 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
282
15 ม.ค. 2557
217 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557ฒ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
11 ม.ค. 2557
218 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
106
10 ม.ค. 2557
219 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
09 ม.ค. 2557
220 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35