ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ม.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
05 ม.ค. 2558
202 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
179
30 ธ.ค. 2557
203 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
676
30 ธ.ค. 2557
204 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
141
30 ธ.ค. 2557
205 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ต.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
26 ธ.ค. 2557
206 ประกาศอบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
172
09 ธ.ค. 2557
207 การปรับปรุงขั้นตอนและระยเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
09 ธ.ค. 2557
208 แผนผังการลดขั้นตอน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
09 ธ.ค. 2557
209 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
233
10 พ.ย. 2557
210 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
31 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38