ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
243
19 พ.ค. 2557
202 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้กับปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
09 พ.ค. 2557
203 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
01 พ.ค. 2557
204 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ดาวน์โหลดเอกสาร
267
25 มี.ค. 2557
205 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
263
24 มี.ค. 2557
206 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
21 มี.ค. 2557
207 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าสมัครสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
18 มี.ค. 2557
208 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
10 มี.ค. 2557
209 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
10 มี.ค. 2557
210 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าสมัครสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35