ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
30 ก.ค. 2557
192 ประการผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
245
23 ก.ค. 2557
193 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
230
18 ก.ค. 2557
194 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที 2 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557
228
15 ก.ค. 2557
195 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
10 ก.ค. 2557
196 ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
09 ก.ค. 2557
197 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
224
19 มิ.ย. 2557
198 คำสั่ง อบต.ละอาย เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการนำความคิดเห็นของประชาชนและการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 มิ.ย. 2557
199 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
225
02 มิ.ย. 2557
200 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
01 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35