ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
31 ต.ค. 2557
182 แผนพัฒนาบุคลากรปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 ต.ค. 2557
183 แผนพัฒนาบุคลากร3ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
114
27 ต.ค. 2557
184 แผนพัฒนาบุคลากรปี59 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 ต.ค. 2557
185 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ต.ค. 2557
186 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 ก.ย. 2557
187 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ก.ย. 2557
188 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
192
18 ส.ค. 2557
189 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
228
04 ส.ค. 2557
190 ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
30 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35