ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ก.พ.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 ก.พ. 2558
172 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ม.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
05 ม.ค. 2558
173 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 ธ.ค. 2557
174 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
647
30 ธ.ค. 2557
175 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 ธ.ค. 2557
176 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ต.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
26 ธ.ค. 2557
177 ประกาศอบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
138
09 ธ.ค. 2557
178 การปรับปรุงขั้นตอนและระยเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ธ.ค. 2557
179 แผนผังการลดขั้นตอน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
09 ธ.ค. 2557
180 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
205
10 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35