ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 เม.ย. 2558
162 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
438
16 มี.ค. 2558
163 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
154
06 มี.ค. 2558
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
05 มี.ค. 2558
165 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
27 ก.พ. 2558
166 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ตำบลละอายประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
13 ก.พ. 2558
167 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
153
12 ก.พ. 2558
168 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 ก.พ. 2558
169 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
135
04 ก.พ. 2558
170 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
03 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35