ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 ธ.ค. 2558
162 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว พ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
20 พ.ย. 2558
163 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
180
17 พ.ย. 2558
164 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 11 25 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
04 พ.ย. 2558
165 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
175
05 ต.ค. 2558
166 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2558
190
01 ต.ค. 2558
167 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ต.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 ต.ค. 2558
168 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
28 ก.ย. 2558
169 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
174
19 ส.ค. 2558
170 ประชาสัมพันธ์ยกย่องเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
10 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38