ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
161
12 มิ.ย. 2558
152 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
181
11 มิ.ย. 2558
153 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ประเภท ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
09 มิ.ย. 2558
154 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่้วยช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
156
21 พ.ค. 2558
155 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
154
21 พ.ค. 2558
156 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 พ.ค. 2558
157 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
164
27 เม.ย. 2558
158 ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
197
16 เม.ย. 2558
159 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
197
10 เม.ย. 2558
160 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
08 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35