ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์ยกย่องเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
10 ส.ค. 2558
142 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
175
06 ส.ค. 2558
143 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
28 ก.ค. 2558
144 ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 ก.ค. 2558
145 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชน มาตรา 7 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 ก.ค. 2558
146 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่้งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
200
07 ก.ค. 2558
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 ก.ค. 2558
148 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
160
25 มิ.ย. 2558
149 รายงานผลการดำเนินการกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
17 มิ.ย. 2558
150 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
184
16 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35