ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
53
29 ธ.ค. 2558
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ธ.ค. 2558
133 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว พ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
20 พ.ย. 2558
134 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
148
17 พ.ย. 2558
135 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 11 25 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
04 พ.ย. 2558
136 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
143
05 ต.ค. 2558
137 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2558
157
01 ต.ค. 2558
138 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ต.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ต.ค. 2558
139 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
28 ก.ย. 2558
140 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
143
19 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35