ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
01 พ.ย. 2559
132 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
154
21 ต.ค. 2559
133 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ต.ค. 2559
134 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
28 ก.ย. 2559
135 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 ส.ค. 2559
136 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
116
19 ส.ค. 2559
137 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
128
10 ส.ค. 2559
138 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11-25 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
05 ส.ค. 2559
139 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
279
24 มิ.ย. 2559
140 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
22 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38