ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
197
24 ก.พ. 2559
122 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
141
23 ก.พ. 2559
123 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ละอาย
140
18 ก.พ. 2559
124 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ตำบลละอายประจำปี 2559
111
10 ก.พ. 2559
125 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 ก.พ. 2559
126 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
03 ก.พ. 2559
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
29 ม.ค. 2559
128 แหล่งท่องเที่ยว อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
60
14 ม.ค. 2559
129 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
11 ม.ค. 2559
130 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ม.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35