ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
22 มิ.ย. 2559
112 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
17 มิ.ย. 2559
113 ปราชญ์ชาวบ้านตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
58
14 มิ.ย. 2559
114 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
228
09 มิ.ย. 2559
115 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
30 พ.ค. 2559
116 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
165
19 พ.ค. 2559
117 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
04 พ.ค. 2559
118 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
168
12 เม.ย. 2559
119 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
172
11 มี.ค. 2559
120 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภา อบต.ละอาย
180
04 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35