ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 พ.ย. 2559
102 เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 พ.ย. 2559
103 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
120
21 ต.ค. 2559
104 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ต.ค. 2559
105 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
28 ก.ย. 2559
106 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ส.ค. 2559
107 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
82
19 ส.ค. 2559
108 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
95
10 ส.ค. 2559
109 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11-25 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ส.ค. 2559
110 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
245
24 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35