ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั่งที่ 1/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
76
20 ธ.ค. 2560
102 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2560
77
18 ธ.ค. 2560
103 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ธ.ค. 2560
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่องประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
29 พ.ย. 2560
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
24 พ.ย. 2560
106 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
23 พ.ย. 2560
107 ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว" ดาวน์โหลดเอกสาร
81
13 พ.ย. 2560
108 จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
84
13 พ.ย. 2560
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
06 พ.ย. 2560
110 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
112
16 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38