ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
25 พ.ค. 2561
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 พ.ค. 2561
93 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
88
19 เม.ย. 2561
94 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 เม.ย. 2561
95 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 เมษายน 2561
88
03 เม.ย. 2561
96 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
78
15 ก.พ. 2561
97 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 ก.พ. 2561
98 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
76
09 ก.พ. 2561
99 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
78
02 ก.พ. 2561
100 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
26 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38