ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
07 ก.ย. 2564
3 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
84
20 ส.ค. 2564
4 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลละอาย
100
06 ส.ค. 2564
5 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2564
91
02 ส.ค. 2564
6 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ส.ค. 2564
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
31 พ.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
27 พ.ค. 2564
9 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
67
21 พ.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38