ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
  รายละเอียด :

 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2564  วันที่  24  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย


NUSAPLAY
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน