ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลละอาย
  รายละเอียด :

 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1/2564  วันที่  13  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน