ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2564
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่  11 - 25  สิงหาคม  2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 91 คน