ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2563
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่  11 - 25  พฤศจิกายน  2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน