ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กันยายน 2563
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่  14 - 28  กันยายน  2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน