ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
  รายละเอียด :

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2563  วันที่  14  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน