ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2563
  รายละเอียด :

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  เรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่  11 - 25  สิงหาคม  2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 74 คน