ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
  รายละเอียด :

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2563  วันที่  16  มิถุนายน  2563  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน