ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ปี 2559
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน