ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2558  วันที่  23  พฤศจิกายน  2558  เวลา  10.00  น.  ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 160 คน