ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 11 25 พฤศจิกายน 2558
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2558  ตั้งแต่วันที่  11 - 25  พฤศจิกายน  2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 158 คน