ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
  รายละเอียด :

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2558  วันที่  9  ตุลาคม  2558  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 155 คน