ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 ตุลาคม 2558
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2558  ตั้งแต่วันที่ 5 - 19  ตุลาคม  2558

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 168 คน