ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
  รายละเอียด :

 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2558  วันที่  24  สิงหาคม  2558  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 154 คน