ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่  2  ครั้งที่ 2/2556  วันที่  6  มิถุนายน  2556  เวลา 11.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 307 คน