กิจกรรม : โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :
    1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาหารมีความรู้ความเข้าใจใน การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและควบคุมโรคติดต่อ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาหารให้เกิด ความพร้อมในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง มีทักษะการดูแลเด็กป่วยเบื้องต้น 4. เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่
Poker Online
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2561    อ่าน 372 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**